Studievisum

Wanneer je voor langere tijd in Turkije wilt gaan studeren, heb je een studentenvisum nodig. Een studentenvisum is speciaal bedoeld voor buitenlandse studenten die langer dan 90 dagen bij een Turkse universiteit colleges willen gaan volgen. Dit visum moet aangevraagd worden vóór vertrek. Het dient als een formele registratie als student bij een Turkse universiteit en geeft je toestemming om in het land te studeren. Studenten die geen visum hebben, maar wel naar Turkije komen, kunnen niet worden geregistreerd als student aan de universiteit.

Waar kun je het studentenvisum krijgen?

Een studentenvisum kan aangevraagd worden bij de Turkse ambassade of consulaat. In Nederland vind je die respectievelijk in Den Haag, Rotterdam en Deventer. Het is belangrijk dat je dit voor je vertrek regelt, want studentenvisa kunnen niet in Turkije zelf nog geregeld worden. Om een studentenvisum te verkrijgen heb je de toelatingsbrief van de universiteit nodig. Daarnaast moet je de visumaanvraag volledig en naar waarheid hebben ingevuld. Het formulier voor visumaanvraag kun je aanvragen bij het Turkse consulaat. Hieraan zijn ook kosten verbonden. Een studentenvisum kan, in tegenstelling tot een vakantievisum of een visum voor werkbezoek, niet online aangevraagd worden.

Het beste is, als je de toelatingsbrief van de universiteit hebt ontvangen, direct contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Zo ben je zeker op tijd met het aanvragen van een studentenvisum. Het proces voor aanvraag beslaat in de regel zo’n zes tot acht weken.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

Voor de aanvraag van een studentenvisum heb je verschillende documenten nodig:

  • Een geldig paspoort. Dit moet in ieder geval drie maanden langer geldig zijn dan de vervaldatum op het aangevraagde visum. Tip: een Nederlandse identiteitskaart is niet geldig in Turkije.
  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor een studentenvisum. Dit formulier kan aangevraagd worden bij de Turkse ambassade of consulaat.
  • Een recente pasfoto.
  • Een toelatingsbrief van de Turkse universiteit, waar je gaat studeren.

Na aankomst in Turkije

Als alles is geregeld en je in Turkije bent aangekomen, dan zul je je binnen 30 dagen moeten melden bij de lokale Vreemdelingenpolitie. Op veel plaatsen is dit echter niet verplicht. Ga daarom na wat de regels zijn in de stad waar jij verblijft. Tijdens de afspraak met de vreemdelingenpolitie wordt in je paspoort vermeld dat je rechtmatig in het land verblijft. Een aantal politiekorpsen bieden ook de mogelijkheid om je online te melden. Als je dit doet, krijg je een uitnodiging om op het politiebureau je sticker ‘toezicht’ te halen. Deze sticker geeft aan dat je rechtmatig in Turkije verblijft.

Werken met studentenvisum

Helaas is het niet toegestaan om met je studentenvisum te werken in Turkije. Dit betekent dat je niet op zoek mag naar een bijbaantje om je studentenleven te bekostigen. Hiervoor is namelijk een werkvergunning vereist.