Mogelijkheden op een studiebeurs

Een internationale opleiding is een aantrekkelijke optie voor studenten die graag meer van de wereld willen zien. Daarbij komt wel het een en ander kijken. Ten eerste zul je moeten uitzoeken of je recht hebt op een studiebeurs. Daarnaast is het ook belangrijk om te bekijken of deze beurs voldoende is om in je levensonderhoud te voorzien. Zo niet, dan zul je ervoor moeten zorgen dat jij zelf hierin voorziet. Een andere mogelijkheid is om met je ouders te bespreken of zij je hierin tegemoet kunnen komen.

De eerst stap in het bekijken van je mogelijkheden is om bij DUO na te vragen of je nog recht hebt op studiefinanciering in Nederland wanneer je in Turkije studeert. Wanneer je in het buitenland woont en ingeschreven staat aan een Nederlandse universiteit of Hogeschool dan is de kans groot dat je gewoon recht hebt op een tegemoetkoming. Studeer je althans aan een Turkse Universiteit dan ligt het er maar net aan of deze school is van voldoende kwaliteit is volgens Nederlandse maatstaven. Ook moet een buitenlandse universiteit aan bepaalde eisen voldoen qua onderwijssysteem. Verder is het ook van belang dat jij van de 6 jaar voorafgaande aan je aanvraag 3 ervan legaal in Nederland hebt gewoond. Als je aan de reguliere voorwaarden voor studiefinanciering voldoet dan kun je een aanvraag insturen naar DUO. Zij bekijken dan of de universiteit waar jij graag wilt studeren aan de eisen voldoet. Is dit het geval, dan kun je studiefinanciering uit Nederland genieten.

Als jij of de Turkse universiteit niet aan de eisen voldoet dan zul je een andere oplossing moeten zoeken. Ook Turkije verstrekt studiebeurzen aan buitenlandse studenten. De eisen die hieraan gesteld worden zijn wel strenger dan in Nederland. Zo moet je bijvoorbeeld tot beste uit je klas behoren voordat je recht hebt op een beurs. Je moet dus je academische vaardigheden bewijzen. Gezien de meeste beurzen verstrekt worden aan studenten uit Azië, Afrika en Oost-Europa zijn de kansen beduidend kleiner dat een student uit Nederland een studiebeurs kan verkrijgen. Maar dit betekend uiteraard niet dat het onmogelijk is. Zoeken naar verschillende buitenlandse beurzen en fondsen kan bij de Beursopener op de website van Nuffic.

In de meeste gevallen voorziet een buitenlandse beurs niet in de kosten voor levensonderhoud. Dit houdt dus in dat je wellicht een bijbaantje in Turkije moet gaan zoeken om jezelf te onderhouden. Bedenk wel dat baantjes in Turkije niet heel veel betalen. Je zult dus flink moeten werken om voldoende te verdienen. Verder zal het ook moeilijker zijn om een geschikte baantje te vinden wanneer je de taal niet spreekt. Het voordeel is dat de kosten in levensonderhoud in Turkije flink wat lager zijn dan in Nederland.

De meest geschikte optie is om een Turkse universiteit te zoeken die aan de eisen voldoet voor studiefinanciering van DUO. Als je alleen recht hebt op een basisbeurs dan heb je tenminste wel de optie om nog een bedrag te lenen. Uiteraard moet je dit wel terug betalen, maar in Turkije zul je niet veel hoeven te lenen om in de onderhoudskosten te kunnen voorzien. Zo kun je je in ieder geval geheel richten op je studie.