Bachelor of Lisans Diplomasi

Universitaire opleidingen in Turkije duren gemiddeld 4 jaar. Na het volbrengen van deze vier jaar ontvang je een Lisans Diplomasi. Dit diploma is gelijkwaardig aan een bachelorgraad hoger of universitair onderwijs in Nederland, afhankelijk van vakgebied. Engelse opleidingen verlenen meestal een bachelorgraad,

Enkele opleidingen duren langer dan 4 jaar. Diergeneeskunde en tandheelkunde duren vijf jaar en worden beloond met het Veterinerlik Yüksek Lisans Diplomasi en het Dişhekimliği Lisans Diplomasi. Geneeskunde duurt 6 jaar en wordt afgesloten met een Tip Doktorluğu Diplomasi.

De vijf-jarige opleidingen aan de Turkse universiteit zijn tenminste gelijkwaardig aan een bachelorgraad op het wetenschappelijk onderwijs.

Specialisatie certificaat

Na het Lisans Diplomasi (4 jaar) is het mogelijk om een Ihtısas Sertifikasi, specialisatiecertificaat te behalen. Dit certificaat lijdt niet tot een titel, maar wordt geaccepteerd door het Turkse bedrijfsleven.
Dit certificaat is minstens gelijkwaardig aan een bachelorgraad wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Een equivalent van het specialistendiploma is het Yüksek Lisans Diplomasi, op het gebied van natuurwetenschappen.

Master

Na het Lisans Diplomasi (ofwel de bachelor) is het mogelijk om een Yüksek Lisans Diplomasi te behalen. Dit is vergelijkbaar met een master hier in Nederland op het hoger of universitair onderwijs. Het behalen van deze graad duurt 1,5 tot 2 jaar (met scriptie).

Promotie

Promotie is mogelijk na het behalen van het Yüksek Lisans Diplomasi. Bij goede resultaten ook al na een Lisans Diplomasi. Dit kan na 2 tot 5 jaar en het afleggen van een kwalificatie test en verdedigen van een dissertatie.

Associate degree

Aan het Meslek Yüsek Okulu, ofwel school voor Hoger Beroepsonderwijs kan men na een twee-jarig programma een associate degree, ofwel Ön Lsans Diplomas behalen. Dit is vergelijkbaar met het Associate Degree of met 2 jaar hoger beroepsonderwijs in dezelfde richting in Nederland.