Waarmerking door IBG

Alleen diploma’s van instellingen die erkend zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) kunnen worden gelegaliseerd. Wilt u weten of uw diploma erkend is door het ministerie van OCW? Hiervoor kunt u het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) raadplegen. Als de gegevens op uw diploma overeenkomen met de gegevens in het CHROHO, kunt u legalisatie aanvragen. Om voor legalisatie in aanmerking te komen, moet het diploma origineel zijn en moet het op origineel instellingspapier zijn afgedrukt. Daarnaast moet het voorzien zijn van een handtekening van een vertegenwoordiger van de onderwijsinstelling. U kunt de aanvraag voor legalisatie persoonlijk doen, of de documenten opsturen. Kiest u voor opsturen, dan is het verstandig om dit aangetekend te doen. Bent u een diploma kwijt, dan kunt u in veel gevallen bij het DUO een vervangend document aanvragen. Deze ‘Verklaring afgelegd Examen’ (VAE) heeft dezelfde waarde als het kwijtgeraakte diploma en kan eveneens gelegaliseerd worden door het DUO.