Bij sommige procedures kan het zijn, dat men een bewijs van goed gedrag moet overleggen.
Een verklaring van goed gedrag is een officieel document dat aangeeft of u ooit strafrechtelijk veroordeeld bent. Het wordt ook wel uittreksel uit het strafregister genoemd. Hierbij gaat het niet om verkeersovertredingen, maar om veroordelingen door de strafrechtbank. U kan deze verklaring doorgaans verkrijgen bij de gemeente van uw huidige woonplaats, waar u officieel staat ingeschreven.

Let op, ook dit document zult u moeten laten vertalen en legaliseren!