Verblijfsvergunning (Ikamet)

De procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, bestaat uit een aantal stappen:

1. Alvorens met de aanvraag te kunnen indienen, dient u over een belastingnummer en een bankrekening te beschikken. U dient over een belastingnummer (Vergi Numarasi) aan te vragen bij het plaatselijk belastingkantoor. Met uw belastingnummer kunt u een bankrekening openen. Deze bankrekening dient om aan te tonen dat u over genoeg vermogen beschikt, om in uw onderhoud te kunnen voorzien. U dient dus een redelijk bedrag op deze bankrekening te storten; denk hierbij aan een paar duizend euro.

2. Voor de eigenlijke aanvraag van de verblijfsvergunning, gaat u naar de provincie hoofdstad waar uw adres staat ingeschreven. U dient de volgende papieren mee te nemen:

  • Pasfoto’s, u heeft er 6 nodig, maar het is altijd goed om er meer bij de hand te hebben;
  • Paspoort en kopie van uw paspoort;
  • Recente uitdraai van uw banksaldo plus eventueel een kopie van een huurcontract op uw naam. Eigenlijk alles wat uw solvabiliteit kan bewijzen.

In de provincie hoofdstad dient u het zogenaamde Veiligheidsbureau te bezoeken. Hier wordt onder andere gekeken of u in uw levensonderhoud kunt voorzien. Indien men tevreden is, krijgt u een bewijs waarmee u naar het belasting kantoor gaat om te betalen. Met het betalingsbewijs gaat u weer naar het Veiligheidsbureau, waar u de officiële aanvraag invult. De ambtenaar zal aangeven, wanneer u het blauwe boekje (de verblijfsvergunning) kunt afhalen.

Met de verblijfsvergunning kunt u Turkije in- en uitreizen zonder een visum. Let natuurlijk wel op de verblijfsvergunning op tijd te verlengen.