Uitkeringen

Als u naar Turkije gaat emigreren en voor die tijd uitkeringen heeft ontvangen, moet u zich even informeren of en welke uitkeringen u ook daar kunt ontvangen. Omdat Nederland met Turkije een verdrag heeft afgesloten kunt u een aantal uitkeringen behouden. Niet alle uitkeringen, die u mee kunt nemen naar Turkije zullen van dezelfde hoogde zijn als u in Nederland ontving.

Bij de meeste uitkeringen hangt het van u situatie af en soms ook uit welke reden u naar Turkije emigreert.
Een Wajong-uitkering per voorbeeld stopt normaal, maar in enkele gevallen mag u die behouden. Als u medische behandeling alleen in Turkije kan plaatsvinden, als u daar een baan hebt gevonden waar u zelf geld mee kunt verdienen of als uw verzorgers, zoals uw ouders naar Turkije verhuizen en u van hun verzorging afhankelijk bent.

Een WW uitkering kunt u in Turkije in de meeste gevallen niet meer ontvangen. Een Ziektewet- of zwangerschapsuitkering, kunt u meestal wel behouden. Ook een WAO- of WIA-uitkering en een WAZ-uitkering kunt u mee nemen. U moet zich er wel bewust van zijn dat de regels en de bedragen anders kunnen zijn. Een toeslag op uw uitkering kunt u niet meenemen. Een AOW uitkering kunt u zover u die hebt opgebouwd aan aantal jaren ook meenemen.

Dit alles is vastgelegd in het verdrag welk Nederland met Turkije heeft. De verdragen zijn ontstaan omdat het kabinet de export van uitkeringen naar landen buiten de EU wil beperken, maar ook met landen die niet in de EU horen zoals Turkije zijn dus verdragen afgesloten. Dit is allemaal vastgelegd in de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). U kunt er van uitgaan dat er met de uitkeringen in de loop van de jaren nog het een en ander veranderd, houd daar dus altijd rekening mee. Blijft u informeren over uw uitkeringen.

Het beste neemt u ruim voor uw emigratie contact op met de Uitkeringsinstantie UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze helpen u graag en nauwkeurig aan de informaties over de uitkeringen die voor u van toepassing zijn.