Voorzieningen in Turkije

In Turkije heb je net zoals in Nederland sociale voorzieningen. Het is qua regelgeving wel een stuk anders dan in Nederland.
Wanneer je in Turkije zonder werk komt te zitten dan heb je ook in Turkije recht op een uitkering. Ook wanneer je vanuit het buitenland in Turkije werkt en woont heb je recht op deze uitkering. Je moet wel minimaal 18 jaar zijn.
De leeftijd waarop de Turken een pensioenuitkering kunnen ontvangen ligt lager dan in Nederland. De mannen gaan op 60 jarige leeftijd met pensioen en vrouwen met de 58.

De uitkering ontvangen ze pas als ze permanent werkeloos zijn. Ook uitkeringen voor zwangeren en moeders behoren tot de sociale voorzieningen in Turkije. Zwangere vrouwen hebben recht op 2/3 van hun gemiddelde dagelijkse verdiensten voor de 8 voorafgaande weken voor de bevalling. Daarbovenop krijgen ze uitkeringen voor zwangerschap, bevalling en kinderopvang.

Raak je door een bedrijfsongeval deels of volledig arbeidsongeschikt? Ook dan heb je recht op een uitkering. Of je een permanente of tijdelijke uitkering krijgt wordt bepaald aan de hand van de werkcapaciteit na zo’n ongeval. De uitkeringen worden volledig betaald door de werkgever.
Wanneer je een van deze uitkeringen aanvraagt in Turkije, moet je er rekening mee houden dat er vertraging kan optreden.

Kortom ga je emigreren naar Turkije, let dan goed op! Vraag alles op tijd aan, en dingen die niet duidelijk zijn dienen goed te worden uitgezocht. Hou er rekening mee dat je minder gaat krijgen dan je gewent bent bij de uitkeringen vanuit Nederland. Per 2012 wordt er hierop ook bezuinigt.