Sociale Nederlandse volksverzekeringen

Behalve je zorgverzekering ben je in Nederland ook verplicht om een volksverzekering te hebben. Hieronder vallen de volgende verzekeringen:

  • AOW – Algemene ouderdomswet
  • AWBZ – Algemene wet bijzondere ziektekosten
  • ANW – Algemene nabestaanden wet
  • Algemene kinderbijslagwet
  • Wajong – Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten

AOW

Wil je je volledige AOW ontvangen bij emigratie naar het buitenland, dan moet je vanaf je 15e tot en met 65e in Nederland hebben gewoont, vertrek je eerder dan wordt er ingekort op je AOW. Zal je partner minder of niets ontvangen en krijgen eventuele kinderen geen wezenuitkering wanneer ze wees zouden worden. Zou je dit willen voorkomen, dan kun je je vrijwillig laten verzekeren. Wil je hier meer over weten dan kun je informeren bij het SVB.

AWBZ

Of je recht hebt op AWBZ is totaal afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ga je bijvoorbeeld maar tijdelijk naar het buitenland, dan heb je in veel gevallen wel nog recht op AWBZ. Wanneer je voorgoed vertrekt naar Turkije dan maak je ook kans op AWBZ omdat Turkije ook binnen de landen valt waarmee Nederland een verdrag heeft. Je moet je dan wel tijdig aanmelden bij het CVZ. ( College voor Zorgverzekeringen)

ANW

Bij emigratie naar het buitenland komt je ANW te vervallen. Wil je hier toch recht op blijven hebben dan kun je je net als bij de AOW vrijwillig voor laten verzekeren.

Kinderbijslag

De SVB blijft kinderbijslag uitbetalen aan landen die binnen de EU, EER, Zwitserland, of binnen de verdragslanden vallen. Turkije valt onder de verdragslanden. Het kan wel zijn dat je minder kinderbijslag ontvangt dan dat je bent gewent. Het wordt namelijk aangepast op het kostenniveau van het desbetreffende land.

Wajong

Wanneer je emigreert ontvang je geen Wajong uitkering meer behalve als;

  • Je een medische behandeling nodig hebt in het buitenland.
  • Je werk hebt gevonden waarmee je kunt re-integreren.
  • Het voor je ouders of verzorgers noodzakelijk is om naar het buitenland te verhuizen én je bent voor verzorging van hen afhankelijk.