Pensioen bij emigratie naar Turkije

Zodra u besluit om naar Turkije te emigreren moet u ook even stilstaan bij uw pensioenvoorzieningen. Wat u ermee moet en kunt doen, hangt er ten eerste van af of u in Turkije wilt gaat werken of stopt met werken. Ook of u de pensioenleeftijd al bereikt heeft of niet. Misschien hebt u gespard voor uw leven in Turkije, de lotto gewonnen of ontvangt u een uitkering of een ander maandelijks terugkerend inkomen. Dan hebt u geen nieuwe pensioenvoorziening nodig.

Als u niet gaat werken in Turkije, kunt u twee dingen doen, u kunt het pensioen afkopen of het pensioen laten staan bij de huidige pensioenverzekeraar tot het moment dat u met pensioen gaat.

Als u uw pensioen laat staan kan deze bij het bereiken van de pensioenleeftijd in Turkije uitbetaald worden. Het pensioenvermogen kan als u met pensioen gaat niet meer overgedragen worden naar het buitenland, de uitkering vindt te allen tijde plaats vanuit Nederland. Alleen als u in Turkije gaat werken voor u gepensioneerd bent, is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden dat het kapitaal wordt overgedragen aan uw verzekeringsuitvoerder daar.
Voor het afkopen gelden een paar regels, zoals de hoogde van het af te kopen bedrag en de tijd die er verstreken is, sinds u dit pensioen heeft opgebouwd. Alleen kleine bedragen kunnen afgekocht worden en u moet er belasting over betalen. U moet ook belasting betalen over de pensioenuitkering die u ontvangt. Om te voorkomen dat u aan Nederland en Turkije belasting betaalt, moet u even contact opnemen met de belastingdienst in uw nieuwe thuisland om vrijstelling aan te vragen.