Internationaal diploma supplement

In 1999 ondertekenden 29 Europese landen het Bolognaproces. In deze verklaring spraken zij af hun nationale hogere onderwijssystemen op elkaar af te stemmen. Inmiddels zijn er al 46 landen die deze verklaring ondertekend hebben. Zowel Nederland als Turkije ondertekenden dit verdrag. Een deel van het Bolognaproces is de invoering van het diploma supplement. Sinds 2005 zijn alle Nederlandse hogere onderwijsinstellingen verplicht een Internationaal diploma supplement af te geven. Dit supplement wordt gratis afgegeven. In dit supplement staat een beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem. Hoewel instellingen het supplement zelf vorm kunnen geven, heeft het wel een internationaal format. Het supplement wordt door werkgevers in het buitenland gebruikt om de opleiding van sollicitanten te beoordelen. Ook onderwijsinstanties maken er gebruik van bij de beoordeling voor toelating tot onderwijsprogramma’s. Dit supplement is dus zeker belangrijk als u in het buitenland verder wilt studeren of wilt gaan werken.