In sommige landen heeft men een gezondheidsverklaring nodig, vaak dient dit als bewijs dat u niet met bijvoorbeeld TBC of HIV besmet bent. In sommige landen bestaat de verklaring slechts uit het invullen en ondertekenen van een formulier, terwijl andere landen een kleine medische keuring uitvoeren. Ook kan het zijn, dat een door uw huisarts, in het Engels, opgestelde verklaring, dat u geen besmettelijke ziekten heeft, voldoende is. Informeer goed bij de ambassade of het consulaat.