AOW bij emigreren naar Turkije

Als u van plan bent om naar Turkije te emigreren, moet u voor die tijd eerst het een en ander regelen, weten en besluiten. Het is o.a. erg belangrijk om uit te vinden hoe het met uw AOW zit na uw emigratie. Uiteraard wilt u bij uw pensionering een uitkering ontvangen en het liefst het volledige bedrag. Zodra u in Turkije gaat wonen, bent u niet meer verzekerd voor de sociale verzekeringen in Nederland. Omdat Turkije een verdrag met Nederland heeft, kunt u wel de tot op dat moment opgebouwde AOW uitkering meenemen. Of u de volledige AOW uitkering ontvangt of minder hangt ervan af op welke leeftijd u emigreert en hoeveel jaar u in Nederland heeft gewoond.

Om een volledige AOW te ontvangen moet u 50 jaar in Nederland hebben gewoond. Elk jaar ervan worden 2% van uw AOW opgebouwd, bij elk jaar wat u minder in Nederland heeft gewoond worden er 2% minder opgebouwd. Als u dus twee jaar voor uw pensioenleeftijd naar Turkije gaat verhuizen, bouwt u dus 4% minder AOW op. Zodra u in Turkije woont, bouwt u helemaal geen AOW meer op en zodoende zou u dus een lagere uitkering ontvangen.

Omdat u niet meer verzekerd bent voor de AOW heeft dit ook gevolgen voor de nabestaandenuitkering, de ANW. Bij u overlijden zou uw partner dus geen nabestaandenuitkering ontvangen en uw eventuele kinderen geen wezenuitkering. Mocht u samen met uw partner emigreren geld hetzelfde ook voor uw partner. U zou dan geen nabestaandenuitkering ontvangen bij het overlijden van uw partner en uw partner ontvangt minder AOW als die geen volledige 50 jaar in Nederland heeft gewoond.
Als u wilt dat uw partner en kinderen wel een uitkering ontvangen als u overlijd, kunt u een vrijwillige verzekering voor de ANW afsluiten. Wilt u ook nog eens wel het volledige bedrag ontvangen van u AOW uitkering, kunt u ook daarvoor een vrijwillige verzekering afsluiten. U hebt dus drie keuzes, of alleen voor de AOW een vrijwillige verzekering afsluiten of alleen voor de ANW of beide samen. De vrijwillige verzekering kunt u afsluiten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit moet u wel binnen een jaar doen. Mocht u meer vragen hebben of willen weten wat een vrijwillige verzekering in uw geval kost, kunt u altijd contact opnemen met de SVB.